Estratègia Digital de Centre (EDC)

L'ESTRATÈGIA DIGITAL de CENTRE (EDC) de l'Institut Rubió i Tuduri és un instrument pràctic que té fer finalitat formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu de Centre (PEC). 

OBJECTIUS DE L'ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE (EDC)

  • Assegurar la competència digital de tot l'alumnat.
  • Aconseguir la integració curricular de les eines digitals.
  • Afavorir la inclusió digital de tota la comunitat educativa.
  • Promoure la innovació pedagògica.
  • Documentar la cultura digital del centre.