Història

L’Institut Rubió i Tudurí va ser fundat l’any 1933 per l’arquitecte paisatgista Nicolau Mª Rubió i Tudurí, sota la dependència de l’Ajuntament de Barcelona i amb el nom d’Escola Municipal d’Aprenents Jardiners. El seu objectiu era formar joves en la professió de la jardineria que nodrissin el personal tècnic del Servei Municipal de Parcs i Jardins de la ciutat. Sempre ha estat ubicada a la muntanya de Montjuïc, en tres dependències diferents: la caseta de jardiners propera a les fonts de Montjuïc, l’edifici de la plaça de les washingtònies, davant del Poble Espanyol i a partir de la dècada dels 50 a la que ha sigut la seva ubicació fins al desembre de 2019. Aquesta ubicació en mig del “més gran jardí de jardins de Barcelona”, ha permés l’estudi de les plantes, de la història i de les tècniques de jardineria i viver, que han estat senyal d’identitat del nostre centre.

Nicolau Mª Rubió i Tudurí

Des d’aleshores, i només amb la interrupció de la Guerra Civil, l’Escola ha impartit estudis de jardineria abastant totes les seves modalitats: cursos per afeccionats, formació continua per treballadors i formació professional que permetia accedir a la titulació de mestre jardiner, molt reconeguda dins la professió. Sempre ha comptat amb un equip docent d’alt nivell tècnic i durant molts anys ha estat l’únic centre de formació en horticultura ornamental i jardineria de l’estat espanyol. Cal destacar el paper del professor Joan Pañella i Bonastre, ànima de l’escola i autor de textos de referència en el món de la jardineria i la botànica catalana. L’any 1969 es van obrir els estudis a les noies després de superar nombroses reticències polítiques.

Com a part important de la seva activitat formadora, al llarg de la seva història l’escola ha participat en molts dels esdeveniments públics organitzats pel sector professional i encaminats a fomentar l’ús del verd entre la ciutadania. Com activitats més destacades cal citar la tasca portada a terme en l’organització de les fires Jardinova 1975 i 1977, la participació en les Exposicions de Roses de Sant Feliu de Llobregat des de 1960, Girona Temps de flors des de 1970, o el disseny i construcció del pessebre de la plaça Sant Jaume.

Miquel Aldrufeu Gurgui

El 1986 la Generalitat de Catalunya va homologar definitivament el programa d’estudis amb la formació oficial, equiparant-lo a la Formació Professional de 2n grau de tres cursos de durada. El curs 1994-95 es va iniciar la implantació dels mòduls professionals de manera experimental participant en l’establiment de la nova reforma de la formació professional. Deu anys després l’Escola passà a ser un Institut d’ensenyament secundari, començant a impartir un Cicle de Grau Mig de Jardineria.

L’any 2000, l’Escola va deixar de pertànyer a l’Institut de Parcs i Jardins de Barcelona, passant a dependre orgànicament de l’Institut Municipal d’Educació. Un parell d’anys després es va augmentar el ventall d’estudis incorporant un Cicle de Grau Superior de Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics.

Per donar un nou impuls a les activitats del centre, ampliant l'oferta formativa i adaptant-la a les noves necessitats, l'any 2011 s'incorporà a l'oferta un PQPI, que posteriorment es denominà PFI (Programes de Formació i Inserció) d'auxiliar de jardinera i viver. El curs 2019-20 s'ha incorporat també un IFE (Itinerari Formatiu Específic) d'auxiliar en cures d'animals i espais verds.

Seu de l'Institut Rubió i Tudurí fins a 2019, a Montjuïc

La línia actual d'actuació en el centre es basa en l'aprofundiment de l'acció tutorial i l'increment de les activitats de suport al currículum així com les activitats de caràcter transversal. També, s'afavoreix la participació d'alumnes i professors en projectes singulars, per millorar i aprofundir en els ensenyaments i en la relació i la col·laboració amb diferents institucions, tant públiques com privades, del nostre entorn professional vinculades al món de la jardineria, el medi natural i forestal.

Per tal de donar a conèixer les activitats del centre, l'any 2013 ens l'Escola es connecta a les xarxes socials, començant per Twitter i obrint un canal oficial a YouTube. L'any 2018 es van ampliar aquests canals de comunicació creant una página de Facebook.

A finals de 2019, l'Escola es trasllada al barri del Bon Pastor on continuarà la seva història, que va començar el 1933, i amb la voluntat de mantenir aquella essència integradora i portant-la al segle XXI.

Seu actual de l'Institut Rubió i Tudurí al barri de Bon Pastor