Projectes i treballs

Alumne/a: 
Cristina Porras
Cicle formatiu: 
CFGS Paisatgisme i medi rual
Alumne/a: 
Alumnes del mòdul
Cicle formatiu: 
CFGS de Paisatgisme i medi rural. Mòdul 12. Projecte
Curs: 
2016-2017
Alumne/a: 
Isabel Vehil Riera i Esteban Torres
Cicle formatiu: 
CFGS de Paisatgisme i medi rural
Curs: 
2015-2016
Alumne/a: 
Isabel Vehil Riera
Cicle formatiu: 
CFGS de Paisatgisme i medi rural
Curs: 
2015-2016
Alumne/a: 
Raul Pozo; Cristian Milan i Jofre Masclans
Cicle formatiu: 
CFGS de Gestió Forestal i medi rural
Curs: 
2015-2016
Alumne/a: 
Arnau Vallet
Cicle formatiu: 
CFGS de Paisatgisme i medi rural
Curs: 
2014-15
Alumne/a: 
Guillem Berges Barragan
Cicle formatiu: 
CFGS de Paisatgisme i medi rural
Curs: 
2014-15
Alumne/a: 
Martí Llorenç Roca Busacker
Cicle formatiu: 
CFGS de Paisatgisme i medi rural
Curs: 
2014-15
Alumne/a: 
Johan Wagner Esteve
Cicle formatiu: 
CFGS de Paisatgisme i medi Rural. M06. UF04 Estils en jardineria
Curs: 
2014-15