Documentos del centro

Carta de Compromís Educatiu

Normes d'organització i gestió del centre

PLA D'ACTUACIÓ PEL CURS 2020-21

Aquest document presenta les actuacions previstes pel curs 2020-2021 al nostre Centre, Les mesures que conté seran vigents al llarg del curs escolar 2020-21, però amb flexibilitat per adaptar-les al compliment de la normativa i recomanacions que les admi

D-001 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)