ciència,

art,

ofici.

ciència,

art,

ofici.

Aún no se ha creado contenido para la portada.

Demanda de treballadors ( borsa de treball)

Si teniu una empresa i necessiteu un treballador del sector, us posem en contacte amb alumnes que ja han acabat els estudis i que estan buscant feina. Ompliu el seguent:

FORMULARI

Calendari de Preisncripció i Matrícula Curs 2018-2019

Dates de Preinscripció i Matrícula

CFGM JARDINERIA I FLORISTERIA

Presentació sol·licituds del 14 al 24 de maig

Llistes amb el barem provisional 5 de juny

Relació sol·licituds valorades

Període reclamacions 6 al 8 de juny

Llistes un cop resoltes les reclamacions 13 de juny

Relació sol·licituds valorades

Llista ordenada definitiva 18 de juny

Publicació llista admesos (al tauler d'anuncis de l'Escola) 3 de juliol

Període matricula ordinàri 4 al 11 de juliol

Presentació sol·licituds, segona fase d'admissió 5 i 6 de setembre

Llista d'admesos a l'Escola  12 de setembre

+Info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS

Presentació sol·licituds del 14 al 25 de maig

Entrevistes d'orientació i valoració (s'assignarà hora) 14 de maig a 1 de juny

Llistes amb el barem provisional  4 de juny

Relació de sol·licituds valorades

Reclamacions 5 al 7 de juny

Llistes amb el barem, un cop resoltes les reclamacions 11 de juny

Publicació llistes d'admesos 2 de juliol

Matrícula 3 al 10 de setembre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CFGS GESTIO FORESTAL I DEL MEDI NATURAL

CFGS PAISATGISME I MEDI RURAL

Presentació sol·licituds del 29 de maig al 7 de juny  (Nota: La preinscripció serà electrònica, s'elimina la preinscripció en paper)

Llistes amb la puntuació provisional 27 de juny

Reclamacions 28 de juny a 3 de juliol

Llistes un cop resoltes les reclamacions 5 de juliol

Llista ordenada definitiva 10 de juliol

Publicació llista d'admesos (al tauler d'anuncis de l'Escola) 17 de juliol

Període de matricula  18 a 23 de juliol

+Info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Horari Secretaria de 9,30 a 13,30

Mira què fem

Notícies