ciència,

art,

ofici.

ciència,

art,

ofici.

No s'ha creat encara contingut per la portada.

Calendari de Preisncripció i Matrícula Curs 2018-2019

Dates de Preinscripció i Matrícula

CFGM JARDINERIA I FLORISTERIA

Presentació sol·licituds del 14 al 24 de maig

Llistes amb el barem provisional 5 de juny

Relació sol·licituds valorades

Període reclamacions 6 al 8 de juny

Llistes un cop resoltes les reclamacions 13 de juny

Relació sol·licituds valorades

Llista ordenada definitiva 18 de juny

Llista ordenada

Publicació llista admesos (al tauler d'anuncis de l'Escola) 3 de juliol

Període matricula ordinàri 4 al 11 de juliol

Presentació sol·licituds, segona fase d'admissió 5 i 6 de setembre

Llista d'admesos a l'Escola  12 de setembre

+Info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS

Presentació sol·licituds del 14 al 25 de maig

Entrevistes d'orientació i valoració (s'assignarà hora) 14 de maig a 1 de juny

Llistes amb el barem provisional  4 de juny

Relació de sol·licituds valorades

Reclamacions 5 al 7 de juny

Llistes amb el barem, un cop resoltes les reclamacions 11 de juny

Publicació llistes d'admesos 2 de juliol

Matrícula 3 al 10 de setembre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CFGS GESTIO FORESTAL I DEL MEDI NATURAL

CFGS PAISATGISME I MEDI RURAL

Presentació sol·licituds del 29 de maig al 7 de juny  (Nota: La preinscripció serà electrònica, s'elimina la preinscripció en paper)

Llistes amb la puntuació provisional 27 de juny

Gestió Forestal. Relació de sol·licituds valorades

Paisatgisme. Relació sol·licituds valorades

Reclamacions 28 de juny a 3 de juliol

Llistes un cop resoltes les reclamacions 5 de juliol

Gestió Forestal. Relació de sol·licituds valorades

Paisatgisme. Relació sol·licituds valorades

Llista ordenada definitiva 10 de juliol

Gestió Forestal. Relació de sol·licituds valorades

Paisatgisme. Relació sol·licituds valorades

 

Publicació llista d'admesos (al tauler d'anuncis de l'Escola) 17 de juliol

Període de matricula  18 a 23 de juliol

+Info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Horari Secretaria de 9,30 a 13,30

Mira què fem

Notícies