ciència,

art,

ofici.

ciència,

art,

ofici.

No s'ha creat encara contingut per la portada.

Calendari de preincripció i matrícula curs 2016-2017

Calendari de preinscripció i matrícula, Programa de Formació i Inserció

PFI

Presentació de sol·licituds  del 17 al 27 de maig

Entrevistes d'orientació i valoració (s'assignarà dia i hora) del 17 de maig al 6 de juny

Llistes amb el barem provisional  7 de juny

Reclamacions  del 8 al 10 de juny

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 14 de juny

Publicació de la llista d'admesos 1 de juliol

Matriculació del 1 al 9 de setembre

 

Calendari de preinscripció i matrícula,CiclesFormatius de grau mitjà     

Primera Convocatòria          Jardineria i floristeria

Presentació de sol·licituds (telemàtiques també) del 18 al 25 de maig

Presentació de documentació fins el 27 de maig

Llistes amb el barem provisional 6 de juny

Reclamacions del 7 al 9 de juny

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 14 de juny

Llista ordenada definitiva 17 de juny

Publicació de les llistes d'admesos 4 de juliol

Matriculació  (cicles mitjans) del 5 al 12 de juliol

                  

 

 

Cicles formatius de grau superior de formació professional

 

Primera Convocatòria  

Gestió Forestal i del medi Natural  / Paisatgisme i medi Rural

Presentació de sol·licituds (telemàtiques també)  del 26 maig a l'1 de juny

Presentació de documentació  fins el 3 de juny

Llistes amb el barem provisional  10 de juny

Reclamacions  del 13 al 15 de juny

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 20 de juny

Llista ordenada definitiva 23 de juny

Publicar oferta definitiva 30 de juny

Publicació de les llistes d'admesos  4 de juliol

Matriculació del 5 al 12 de juliol

                    

Mira què fem

Notícies