Documentos del centro

D-001 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

D-002 NORMES D_ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

Pla d'obertura de l'Institut Rubió i Tudurí

Aquest Pla de reobertura té vigència en Fase 2 de desescalada. després de la pandèmia provocada per la Covid-19.