Activitats

En les classes de B-MINCOME els laumnes practiquen el compostatge dels resudus vegetals.

Van realitzar dues activitats, com a pràctiques de monitors d'educació ambiental, primer als nois i noies de 6è de primària de l'Escola Tres Pins i després amb un 2on torn als nois i noies de 3er de l'ESO de l'Institut Príncep de Girona.

Pàgines