Activitats

L'alumnat de 2n Curs del CGFM Jardineria i Floristeria va visitar l'empresa de substrats Burés a Sant Boi de Llobregat, per a conèixer els materials i processos per a la preparació i comercialització de substrats per a la jardineria i l'horticultura. D'especial interès és el compostatge de residus vegetals procedents principalment de la poda d'arbres i d'altres tasques de manteniment de jardins.

 

 L'alumnat de 2n curs del CFGM Jardineria i floristeria va realitzar una visita tècnica als vivers Sala Graupera amb l'objectiu de conèixer plantes per a jardineria sostenible. El tècnic ens va guiar pels parterres d'exposició i seguiment de les espècies i ens va explicar el procés productiu, els recursos i les instal·lacions que en fan possible la producció i comercialització. Una visita molt interessant i profitosa. 

Els nostres alumnes de 2n del cicle de Gestió Forestal han participat en el 1r Simposi d'Aprenentatge i Servei. Felicitem a la professora i als alumnes per la seva participació.

En les classes de B-MINCOME els laumnes practiquen el compostatge dels resudus vegetals.

Pàgines