Gestió acadèmica

Si vols més informació sobre l'Escola i sobre els estudis que ofereix:

  • Truca'ns al telèfon 93 4243707 
  • Envia'ns un fax al 93 4243708
  • Escriu-nos a través del nostre formulari de contacte

Horari d'atenció

Matins: de dilluns a divendres de 10h a 14h.

Matriculació

Informació no disponible

Beques

Els alumnes de Formació Professional poden demanar per cada curs beques al Ministerio de Educación, cultura y deporte.
Normalment el període de sol·licitud es a inici de curs i ho fa el mateix alumne.

Certificats i títols

Tramitació del títol

Un cop cursat i superat el Cicle Formatiu, es pot demanar a la Generalitat de Catalunya la tramitació del títol oficial.

  1. L’interessat omplirà la aquesta sol·licitud demanant l’expedició del títol (link- sol·licitud demanda titol) i la lliurarà a la Secretaria del centre.
  2. A Secretaria se li lliurarà el document de pagament de les taxes.
  3. El pagament es farà directament a qualsevol oficina de “La Caixa”.
  4. El comprovant del banc es remetrà a l’Institut per poder iniciar la tramitació abans de 10 dies hàbils de la data de pagament. Mentre el títol està en tràmit, el resguard del pagament serveix com a justificant del títol oficial. L’expedició del títol triga aproximadament un any.
  5. Quan l’Escola rep el títol es comunica a l’interessat per correu ordinari (ATENCIO: Si es produeix un canvi de domicili es necessari comunicar-ho al centre prèviament per evitar problemes)

Certificats acadèmics

  1. S’ha d’omplir aquesta sol·licitud i remetre-la a la Secretaria del centre.
  2. L’interessat podrà recollir el certificat a la Secretaria en el termini d’una setmana.

Carnet de manipulador i aplicador de fitosanitaris

Els alumnes que han acabat els estudis, desprès de l'any 2000, de CFGM de Jardineria i Floristeria, CFGS de Gestió Forestal i CFGS de Paisatgisme i Medi rural poden obtenir el Carnet oficial d’aplicador de fitosanitaris.
S’ha de presentar aquesta sol·licitud junt amb el resguard del títol i el D.N.I. al Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca:

Unitat del Servei de Sanitat Vegetal,
Av. Meridiana, 38 (08130 Barcelona)

Convalidacions d'estudis

Els mòduls de FOL i el de Empresa i Iniciativa emprenedora es poden convalidar si s’han cursat anteriorment en altres cicles LOE.
Per demanar la convalidació d’aquests mòduls o d’altres cal omplir aquesta sol·licitud i lliurar-la a Secretaria

Proves d'accés a l'universitat (PAU)

Els alumnes dels cicles superiors que es vulguin presentar a les proves d’accés a la Universitat (PAU) ho han de comunicar al seu tutor.
Consultar l’enllaç en el moodle del centre.

Compleció d'estudis

Es el procediment establert per l’administració per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen.
Està regulat en l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol.
En el cas del nostre Institut estan afectats el CFGM de Jardineria i el CFGS de Recursos Naturals i Paisatgístics (Resolució ENS/1795/2011 de 18 de juliol).

Inscripció i matrícula:

El procés d’inscripció i matrícula es realitzarà durant la primera quinzena del més d’octubre per a una o les dues convocatòries del curs actual. Per la segona convocatòria hi haurà un segon període de matriculació a la primera quinzena de març.
Per poder-se matricular a les convocatòries de compleció, és obligatori haver cursat el darrer any del cicle en el nostre Institut.
Documents que cal presentar per poder-se matricular: Full de sol·licitud de matricula
Els exàmens es faran durant els mesos de novembre (1ª convocatòria) i el mes d’abril (2ª convocatòria).
El calendari dels exàmens es farà públic a la pàgina WEB, 15 dies abans del seu inici.
Els resultats es podran consultar també a la pàgina WEB del centre.

Notes compleció estudis. Convocatòria abril'14

Podeu consultar les qualificacions en els

corresponents arxius

Perfil del Contractant

Espai de difusió de les necessitats de contractació de serveis de l'Escola.

 

Al fitxer adjunt trobareu les dades de les notificacions