PROJECTE D'ORDENACIÓ PAISATGÍSTICA DE CAN SOLÀ (SANT CUGAT)

Alumne/a: 
Isabel Vehil Riera i Esteban Torres
Cicle formatiu: 
CFGS de Paisatgisme i medi rural
Curs: 
2015-2016