Entitats col·laboradores

A part de les empreses on els alumnes hi fan les estades de Formació en Centres de Treball, l’Escola te establertes diverses línies de col·laboració amb moltes entitats públiques i privades del sector del verd i d’altres institucions.

Les més importants son les següents,

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Medi Ambient

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Medi Ambient

Al llarg de la seva història L’Escola hi ha col·laborat intensament . Fem les pràctiques en els millors jardins de la ciutat com el Laberint d’Horta, els jardins del Palau Reial i el Parc de la Trinitat o els Vivers municipals de Tres Pins. Alhora col·labora en diversos programes que impulsa l’Àrea de Medi Ambient com “Fes de casa teva un jardí”. Molts alumnes hi fan les FCT.

Associació Catalana d’Escola d’Art Floral i Jardineria

Associació Catalana d’Escola d’Art Floral i Jardineria

Entitat que agrupa totes les escoles de jardineria i art floral de Catalunya que ofereixen estudis reglats de jardineria i afins.

Centre de Formació del Laberint

Centre de Formació del Laberint

Fins el 1993 les seves funcions les va assumir l’Escola. Hem col·laborat intensament en la celebració del 75 aniversari i tenim pactes de coresponsabilitat entre ambdues institucions. Molts dels nostres alumnes reben cursos especialitzats.

Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC)

Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC)

Hi estem representats a través de la Associació d’Escoles. Ens fem ressò de les seves campanyes i en fem difusió com a entitat del sector.

Consorci Forestal de Catalunya

Consorci Forestal de Catalunya

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

Per encàrrec de la Diputació, l’Institut organitza cursets de formació pels jardiners i personal de les brigades dels diferents municipis de la província.

Fundació BCN Formació Professional

Fundació BCN Formació Professional

Fundació de l’Ajuntament de Barcelona amb la que hi col·labora regularment l’Institut. En els darrers anys ha participat en diferents projectes relacionats amb la formació i assessorament, la difusió de publicitat de l’Institut, la participació en el Concurs FP Empren, en el projecte Beca-Empresa i en el Pla de mesures pel foment de la innovació (INNOVAFP).

Galanthus

Galanthus

Empresa dedicada a l’estudi i divulgació del medi ambient. Hi col·laborem en la tasca de recuperació d’espècies en perill d’extinció, especialment granotes i altres amfibis. Es fa al Viver Tres Pins.

Garten-& Landschaftsbau in Nordrhein-Westfalen (Jardí i Paisatgisme al Rin del Nord – Westfalia)

Garten-& Landschaftsbau in Nordrhein-Westfalen (Jardí i Paisatgisme al Rin del Nord – Westfalia)

Es una organització empresarial de jardineria i paisatgisme alemanya que agrupa 900 empreses del sector. Des de 2013 acull alumnes nostres per fer-hi pràctiques amb moltes possibilitats d’obtenir una primera feina.

Girona Temps de Flors

Girona Temps de Flors

Els alumnes de 2n curs de Jardineria participen cada any en l’enjardinament permanent d’un espai de la ciutat de Girona, aprofitant Girona Temps de Flors, que es celebra el maig. Es l’esdeveniment més important vinculat a l’art floral, jardineria i el verd en general, que es celebra a Catalunya.

Gremi de Jardineria de Catalunya

Gremi de Jardineria de Catalunya

En contacte permanent amb l’Escola, hem col·laborat en la darrera edició del Forum Verd celebrat a Girona i en la millora del currículum dels ensenyaments en jardineria.

Institució d’Estudis Agraris (ICEA ). Filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Institució d’Estudis Agraris (ICEA ). Filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)

L’Escola participa en un grup de recerca sobre el patrimoni històric jardiner, que porta el nom de Jardins i Jardiners: Art, ciència i ofici als Països Catalans. 

Jardí Botànic de Barcelona. Museu de Ciències Naturals

Jardí Botànic de Barcelona. Museu de Ciències Naturals

L’Escola ha realitzat alguns enjardinaments vinculats a les pràctiques i cada curs beca tres alumnes per fer una ampliació de la formació. Acull alumnes de FCT.

Mercabarna-Flor

Mercabarna-Flor

Hi hem col·laborat en el disseny de l’enjardinament dels seus espais exteriors. També s’hi ha exposat l’exposició commemorativa del 75 aniversari de l’Escola. Hi estem en permanent contacte.

Museu Marítim de Barcelona

Museu Marítim de Barcelona

El Museu Marítim de Barcelona ens ha ofert la posibiltat de col.laborar amb ells redissenyant l'estructura del Jardí del Baluart, al Portal de Santa Madrona, únic tros de muralla de la ciutat que resta en peus a l'actualitat. Un cop proposats els nous dissenys iniciarem, si s'escau, la remodelació dels jardins actuals, molt malmesos.

Parc de Collserola

Parc de Collserola

Gracies a un acord entre el Consorci del Parc de Collserola i l'Institut, els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió Forestal i Medi Natural fan pràctiques de desbroçament forestal i tala d'arbres al Parc de Collserola. Ens han encomanat reobrir el cami ral d'Horta a Cerdanyola.

Tarpuna

Tarpuna

Ha guanyat el concurs organitzat per l’Ajuntament Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) per gestionar un espai de la ciutat per fer-hi entre d’altres un hort urbà. Se li ha concedit l’espai del Barri de Font de la Guatlla. L’escola ha ofert la seva participació en tasques de caràcter tècnic que s’escaiguin. El projecte es posarà en marxa a finals del 2013.

Universitat Catalana d’Estiu (UCE)

Universitat Catalana d’Estiu (UCE)

Hi hem organitzat un curset de jardineria i hem fet propostes per l’enjardinament de la seva seu de Prada de Conflent.

 

Xarxa FP

Xarxa FP

Depèn de la Fundació BCN Formació Professional. Cada curs ens facilita la possibilitat que d’alguns alumnes facin pràctiques a l’estranger. Alhora organitza estades en d’altres països de la UE per professors i directius per conèixer les diferents realitats educatives del nostre entorn.