Projecte de punts d'aigua a la vall de Sant Just (P de Collcerola)

Alumne/a: 
Raul Pozo; Cristian Milan i Jofre Masclans
Cicle formatiu: 
CFGS de Gestió Forestal i medi rural
Curs: 
2015-2016

L'objectiu del treball es elaborar una proposta de millora parcial de la vall de Sant Just del Parc de Collserola.En aquest cas es centra en la realització de punts d'aigua. Altres grups d'alumnes de la clase han treballat altres aspectes com camins i vials, senyalització, recuperació de la vegetació de ribera, gestió de la flora invasora, etc.

El treball està vinculat al mòdul formatiu de Projecte,