Jardins de la Tamarita (Barcelona)

Alumne/a: 
Johan Wagner Esteve
Cicle formatiu: 
CFGS de Paisatgisme i medi Rural. M06. UF04 Estils en jardineria
Curs: 
2014-15

Estudi històric dels Jardins de la Tamarita. La creació i el seu desenvolupament.