PROJECTE PAIS (2ón del CFGS de Paisatgisme)

Categoria: 

 

Els alumnes de l'assignatura de Projectes de segon de CFGS de Paisatgisme i medi rural han visitat l'àmbit on desenvoluparan el seu treball.

L’Escola, en el marc del conveni de col·laboració que s’ha establert amb l’Ajuntament d’Argentona, ha recollit la proposta municipal de projectar uns horts urbans d'ús social en uns terrenys qualificats com a sistema d’equipament dins de sòl urbà. 

El dilluns 13 d’octubre de 2014 es va realitzar la primera visita als terrenys esmentats, juntament amb el Regidor d’urbanisme i la Tècnica de l’Ajuntament d’Argentona.

Durant la visita es van recollir alguns suggeriments respecte al disseny a desenvolupar (manteniment de l'estructura parcel·laria de feixes que actualment constitueix aquest paisatge, consum mínim i sostenible dels recursos...) i es va demanar que el projecte minimitzés qualsevol element constructiu, integrant-lo al paisatge i amb la previsió d’establir en un futur  una pantalla vegetal que aïlli l’espai sonorament i visual de l'autopista.

Casualment, la finca veïna al nostre espai és Can Garí, finca catalogada com a Be Cultural d’Interès Nacional, amb un edifici dissenyat per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch i un jardí de gran interés històric.

Imatge de Can Garí

Imatge de Can Garí