Millores en les instal·lacions del Viver

Categoria: 

Durant el curs 2012-13 l’Escola va optar al Pla de mesures d’innovació a l’FP, organitzat per la Fundació BCN Formació Professional de l’Ajuntament de Barcelona, que concedeix ajuts econòmics per donar suport a mesures d’innovació en la formació pràctica dels estudiants de FP.

Se’ns va concedir un ajut de 2000 € per iniciar l’equipament d’un hivernacle del Viver Tres Pins, que ha cedit l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona al nostre Institut, que ens ha de permetre fer el control, seguiment i adaptació climàtica dels cultius. L’objectiu final es equiparar les nostres instal·lacions i infraestructures amb les que disposen les empreses del sector, facilitant així la transició dels alumnes al mon del treball i professional. La infraestructura afecta a tots els cicles formatius del centre.

El material adquirit consta de quatre taules de cultiu equipades amb manta tèrmica i quatre mini-túnels.

Actualment, novembre de 2013, des de l’assignatura de “Instal·lacions”, s’està muntant la infraestructura per poder-la posar en marxa en breu.

Hivernacle del Viver Tres Pins (abans)

 

Hivernacle del Viver Tres Pins (després)