Course catalogue

PFI: Programes de Formació i Inserció; CFGM: Cicles Formatius de Grau Mitjà; CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior; IFE: Itineraris Formatius Específics;

Altres estudis

A part dels ensenyaments reglats, l’Escola ha organitzat al llarg de la seva història altres ensenyaments vinculats a la jardineria: cursos per a afeccionats, formació continua de treballadors del sector,... Actualment impartim diversos cursos de formació en jardineria adreçats als treballadors de la Diputació de les brigades dels municipis de la província de Barcelona.

Activitats permanents

L’aspecte més important de la tasca formadora que es desenvolupa a l’Institut es sens dubte el conjunt d’activitats pràctiques i professionalitzadores a les que es dedica un alt percentatge del total dels ensenyaments. Aquestes activitats es porten a terme majoritàriament en els jardins públics de la ciutat i també en altres espais verds de caràcter públic fent la rotació en funció de les necessitats del currículum. Cal citar especialment el Viver Municipal Tres Pins on es desenvolupa el crèdit de Producció dels diferents cicles. Aquesta ocupació es possible gràcies al conveni de col·laboració subscrit per l’Escola amb l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona.

Concursos

A l’Escola s’organitzen cada curs diversos concursos entre els alumnes.

Cada desembre, quan s’acosten les festes s’organitza un concurs de Guarniments nadalencs i a l’abril, al voltant de Sant Jordi un d’Escrits jardiners i un de Fotografia, tots ells relacionats amb el nostre àmbit.

Formació en centres de treball

La Formació en Centres de Treball també ha estat una prioritat de l’Escola. En els darrers anys, gràcies al bon fer de les gestions portades a terme, s’ha aconseguit una xarxa d’empreses per tot Catalunya on els alumnes d’ambdós cicles cursen aquest crèdit. Cal indicar que les característiques dels nostres estudis ens obliguen sovint a tenir que enviar els alumnes a empreses ubicades en zones rurals allunyades de la ciutat, el que complica el seguiment dels tutors. De fa uns anys enviem alguns alumnes a fer pràctiques en empreses de l’estranger.