Visita al riu Ter

El 5 de desembre vam ser al Riu Ter, al tram mig a l'alçada de Manlleu, on vam visitar el Centre d'estudis dels Rius Mediterrànis (http://mon.uvic.cat/cerm/) i vam poder prendre mostres al riu amb la tècnica de la pesca elèctrica.Vam conèixer els projectes que estan realitzant de recerca en l'avaluació de l’estat i la biodiversitat de rius i estanys (vegetació de ribera, macroinvertebrats i peixos) i dels projectes de conservació i restauració ecològica, a la vegada que vam posar en pràctica el protocol per a mostrejar i fer recompte d'espècies de peixos presents al riu, paràmetre que s'usa com a bioindicador de l'estat ecològic de les masses d'aigües continentals.