Activitats: June 2019

Visites tècniques, tallers i conferències

Notícies

En les classes de B-MINCOME els laumnes practiquen el compostatge dels resudus vegetals.