AVANTPROJECTE DE LA NATURALITZACIÓ DELS JARDINS DE VALENT PETIT

Alumne/a: 
Alumnes del mòdul
Cicle formatiu: 
CFGS de Paisatgisme i medi rural. Mòdul 12. Projecte
Curs: 
2016-2017

Els alumnes del mòdul de Projectes del CFGS de Paisatgisme i medi rural han realizat per grups, diferents avantprojectes per la naturalització dels Jardins de Valent Petit a la Plaça Cerdà de Barcelona. Es un pla compartit amb l'Institut de Parcs i Jardins que s'emmarca en el projecte INNOVA FP del Departament d'Ensenyament. Es un dels 20 espais escollits per Parcs i Jardins per experimentar aquest nou tipus de jardineria, més sostenible i facilitador de la biodiversitat. L'equip de tècnics de l'Ajuntament han quedat impresionats de la qualitat d'alguns dels projectes i ens han encarregat la seva redacció definitiva. Posteriorment els mateixos alumnes de l'Escola el construiran si tenim temps