PROJECTE DE BONES PRACTIQUES AMBIENTALS AL MEDI NATURAL

Categoria: 

L'Area Metropolitana de Barcelona ha resolt la convocatòria de projectes d'Aprenentatge i Servei (ApS) sobre temàtiques ambientals per a l'any 2017. Els dos temes sobre els quals s'han concretat els projectes d'ApS del 2017 han estat: "Energia i canvi climàtic" i "Recursos i Residus".

Un dels dos centres que han estat seleccionats per rebre suport al llarg de l'any 2017 han estat:

Els centres seleccionats, amb 115 alumnes participants i més de 10 professors, participaran en projectes que es desenvoluparan al llarg del 2017, i tindran, durant tot l'any, el suport del programa metropolità "Compartim un Futur" (PMES 2014-20). Aquest programa impulsa des del 2015 els projectes ApS al territori metropolità.

El suport consistirà en assessorament continu i suport tècnic i educatiu adreçat tant al professorat com a l'alumnat, i es gaudirà de formació i recursos en sessions de treball sobre metodologia ApS i gestió de projectes, així com formació temàtica ambiental local i territorialitzada. 

Aquesta convocatòria s'ha adreçat als centres que imparteixen formació amb una orientació professional, on es cursen cicles de formació de grau superior (CFGS). A més, s'han prioritzat els estudis vinculats a les   famílies professionals de medi ambient, serveis sanitaris, energia i aigua, o altres que tinguessin relació amb els eixos temàtics que es proposaven.