L'ALTAVEU AMBIENTAL

Categoria: 

Aquesta primavera s'ha publicat el segón exemplar de L'altaveu ambiental, butlletí del Comité ambiental de l'Institut Rubió i Tuduró.
El Comité ambiental es un organisme transversal que agrupa representats de tots els cicles formatius de l'Escola. El seu objectiu es anàlitzar, fer propostes i actuar directament en tasques que permetin millorar la sostenibilitat del centre. Liderats pels alumnes de segón curs del cicle de Gestió Forestal en el Mòdul d'Educació ambiental, aquest curs han iniciat accions per reduir el consum energètic i el volum de residus entre d'altres.