iFEST

Un grup de 17 alumnes de 1er i 2on curs dels cicles formatius de grau superior en Gestió forestal i del medi natural i del de Paisatgisme i medi rural de l’Institut Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria de Barcelona, han participat a la 1a edició de l’iFest.
Els alumnes que han cursat o estan cursant la matèria d’empresa i emprenedoria han assistit, acompanyats de la seva professora, a la primera edició d’aquest esdeveniment dirigit a la gent jove, al talent present i futur, que en els propers anys tindrà l’oportunitat de fer les seves aportacions. Ha sigut un dia ple d’activitats per tal de despertar i motivar encara més el seu talent i la seva actitud emprenedora.
L’acte ha sigut organitzat en 3 activitats a fer durant tot el dia: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/empresa-i-treball-auto...
- Challenge Imagine (repte de Xavier Verdaguer) que s’ha realitzat a la Cúpula del Centre Comercial les Arenes, per tal de a través del mètode Lombard treballar per la construcció d’idees-reptes.
- MeetInspiration (espai de les ponències, presentat per Lluís Marquina, del programa “Generació digital” de Tv3) que s’ha realitzat a l’auditori de la Fira al Palau de Congressos en format de presentació de diferents casos emprenedors: robòtica, aplicació tecnològica, màgia tecnològica...
- i per últim Discovery Hall consistent en una exposició ubicada al Hall del Palau de Congressos de Barcelona d’una mostra de prototips tecnològics diversos.
La valoració dels alumnes ha sigut positiva. “Sempre estem aprenent i sempre és un bon moment per parar, pensar i reflexionar cap a on volem avançar en el nostre futur”.