Els alumnes de B-MINCOME fent compost

Categoria: 

En les classes de B-MINCOME els laumnes practiquen el compostatge dels resudus vegetals.