Associació Catalana d’Escola d’Art Floral i Jardineria

Entitat que agrupa totes les escoles de jardineria i art floral de Catalunya que ofereixen estudis reglats de jardineria i afins.

Logotip: 
Associació Catalana d’Escola d’Art Floral i Jardineria